Witty Profiles

menu
sign in or join
wari sa kanyang silay
    kita na walang malay
       akin na mariyam
            ng SIYA nariyan;
Next Quote >

wari sa kanyang silay kita na walang malay akin na mariyam ng

1 faves · Jan 12, 2016 9:55pm

«uzilla09»*

by

«uzilla09»*


tags

stories · horror · xx · tagalog · blackvubu09 · quote

People who like this quote

Y0UNGL0V3MURD3R