Witty Profiles

menu
sign in or join
 That's what he said;)
Next Quote >

That's what he said;)

12 faves · Oct 17, 2010 2:20pm

XOXOhelovesmeXOXO

by

XOXOhelovesmeXOXO


tags

funny

People who like this quote

XOXOhelovesmeXOXOUnicornzlaxsoccergirl2emily202thebombbbxxxsoftballchicxxxxxadelaxxsharkbait08MarrXDpappleXxiloveyouxXforeverxXxxlacey14xx